skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com

من حمیدرضا غلامرضایی مهندس فناوری اطلاعات (IT) بیش از ۲۵ سال است که برنامه‌نویسی می‌کنم.

آشنایی با زبانهای برنامه نویسی ++C و Delphi و Net. را به صورت حرفه‌ای دارم.

به طراحی سایت و Java Script کاملاً مسلط هستم.

ابتدا به کمک زبان Delphi یک نرم‌افزار CRM به اسم مام برای شرکت گام الکترونیک نوشتم و بعد توسط همکارانم گسترش یافت تا زمانی که شرکت به این نتیجه رسید که هزینه اعمال تغییرات در برنامه CRM داخلی بسیار بالاست و این برنامه در مقابل Microsoft CRM بیشتر به دفتر تلفن و یک Reminder شبیه است بنابراین تصمیم گرفت نرم افزار Microsoft CRM را در شرکت نصب کند.

از زمان نصب نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 3 در شرکت گام الکترونیک با این نرم افزار آشنا شدم و آنرا به نسخه CRM 4 و سپس 2011 ارتقاء دادم و تغییرات بسیار زیادی در آن اعمال کردم و از آن موقع تا کنون Admin این نرم افزار در شرکت گام الکترونیک هستم.

از سال 1392 با شرکت نیرو آفرینان پاسارگاد آشنا شدم و تا کنون مدیر IT این شرکت هستم و تغییرات بسیار زیادی را در این نرم افزار انجام داده‌ام که در قسمت مشتریان من بیشتر به آن خواهم پرداخت.

Back To Top