skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com
مهندس حمیدرضا غلامرضایی

من حمیدرضا غلامرضایی مهندس فناوری اطلاعات (IT) بیش از ۲۵ سال است که برنامه‌نویسی می‌کنم.

آشنایی با زبانهای برنامه نویسی ++C و Delphi و Net. را به صورت حرفه‌ای دارم.

به طراحی سایت و Java Script کاملاً مسلط هستم.

ابتدا به کمک زبان Delphi یک نرم‌افزار CRM به اسم مام برای شرکت گام الکترونیک نوشتم و بعد توسط همکارانم گسترش یافت تا زمانی که شرکت به این نتیجه رسید که هزینه اعمال تغییرات در برنامه CRM داخلی بسیار بالاست و این برنامه در مقابل Microsoft CRM بیشتر به دفتر تلفن و یک Reminder شبیه است بنابراین تصمیم گرفت نرم افزار Microsoft CRM را در شرکت نصب کند.

از زمان نصب نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 3 در شرکت گام الکترونیک با این نرم افزار آشنا شدم و آنرا به نسخه CRM 4 و بعد 2011 و نهایتاً CRM 365 ارتقاء دادم و تغییرات بسیار زیادی در آن اعمال کردم و از آن موقع تا کنون Admin این نرم افزار در شرکت گام الکترونیک هستم.

از سال 1392 با شرکت نیرو آفرینان پاسارگاد آشنا شدم و تا سال 1398 مدیر IT این شرکت بودم و کارهای بسیار زیادی به منظور سهولت در استفاده از CRM برای این شرکت انجام دادم.

همچنین برای شرکت‌های بسیاری Microsoft CRM را بومی‌سازی کرده‌ و تمام مدت مشغول نوشتن پلاگین‌، Custom Workflow و گزارشات مورد نیاز مشتریانم بوده‌ام.

در نهایت صادقانه بگویم، تقریباً تمام مدت شغلیم در حال یادگرفتن دانش CRM و در کنار آن یادگرفتن نحوه‌ی بومی سازی Microsoft Dynamic CRM بوده‌ام.

Back To Top