skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com

شرکت در CRM به مشتریان حقوقی گفته می‌شود، فیلدهای اطلاعاتی اصلی این فرم شامل:

  • نام شرکت
  • وب سایت
  • شماره تلفن
  • شماره فکس
  • آدرس
  • زمینه فعالیت شرکت
  • شخص اولیه یا طرف تماس اصلی (این فیلد از نوع ارجاعی می‌باشد و با فرم اشخاص ارتباط دارد)
  • اشخاص (این فیلد از نوع ارجاعی چندتایی می‌باشد و با فرم شرکت‌ها ارتباط دارد)

همانطور که در مقابل فیلد اشخاص توضیح داده‌ام این فرم با فرم اشخاص رابطه چند به یک دارد، یعنی چند شخص می‌توانند به یک شرکت متصل شوند. همچنین فیلد شخص یا با ترجمه بهتر بگوییم طرف تماس اصلی به یکی از اشخاص متصل شده به این شرکت اشاره می‌کند و مشخص می‌کند که چه شخصی از اشخاص تعریف شده در این شرکت آن شخصی است که ما بیشتر با او در تماس هستیم.

این فرم در CRM جزو فرم‌های اصلی می‌باشد و می‌توانیم برای آن فرصت فروش ایجاد کنیم، پیش‌فاکتور یا سفارش یا فاکتور ثبت کنیم و به عنوان مشتری با آن برخورد نماییم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top