skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com

نحوه تعریف قالب‌ها را در قسمت دیگری آموزش خواهم داد ولی به دلیل اینکه فرمت قرارداد بسیار با قالب آن در ارتباط است و نحوه‌ی خدمات رسانی به مشتری در قسمت قالب قرارداد مشخص می‌شود مجبور هستم این یک مورد را استثناء قائل شوم و مروری سریع بر آن داشته باشم.

فیلدهای قالب قرارداد

قالب قرارداد شامل فیلدهای ذیل می‌باشد:

 • عنوان
 • تناوب صورتحساب
 • سطح خدمات قرارداد
 • حروف اختصار برای قالب
 • طریقه محاسبه هزینه برای مشتری
 • استفاده از تخفیف به صورت درصد
 • توضیحات
 • جدول تعریف ساعات و روزهای هفته برای پاسخگویی

توضیح هر فیلد

عنوان

این فیلد برای نامگذاری قالب قرارداد است.

تناوب صورتحساب

به کمک این فیلد مشخص می‌کنیم که صورتحساب خدمات برای مشتری در چه دوره زمانی ارسال گردد، این فیلد شامل مقادیر (ماهیانه، دوماهه، فصلی، شش ماهه و سالیانه) است.

سطح خدمات

به کمک این فیلد سطح خدمات شرکت را مشخص می‌کنیم، به عنوان مثال سطح خدمت طلایی، نقره‌ای یا برنزی است.

حروف اختصار

این فیلد کمک می‌کند که به کمک حروف اختصار سطح خدمات این قالب را مشخص کنیم و به صورت دلخواه می‌توانیم اختصاری برای این قالب تعریف کنیم.

طریقه محاسبه هزینه برای مشتری

به کمک این فیلد مشخص می‌کنیم اگر برای قرارداد از این قالب استفاده کنیم سیستم خدماتمان را به چه صورت برای مشتری محاسبه می‌کند. به طور کلی سه حالت محاسبه داریم:

 1. بازه زمانی: یعنی قرارداد برای یک بازه زمانی تعریف شده و هزینه آن در این بازه ثابت و مشخص است. به عنوان مثال قرارداد شش ماهه، یا یکساله
 2. محاسبه زمان: یعنی در طول قرارداد براساس ساعاتی که برای مشتری کار کرده‌ایم هزینه دریافت خواهیم کرد.
 3. محاسبه تعداد: یعنی در طول قرارداد براساس تعداد خدماتی که برای مشتری انجام می‌دهیم هزینه دریافت می‌کنیم.

استفاده از تخفیف به صورت درصد

مقدار این فیلد «بلی» یا «خیر» است.

توضیحات

در صورتیکه نیاز به توضیحی برای قالب قرارداد می‌باشد در این قسمت تایپ می‌شود.

جدول تعریف ساعات و روزهای هفته برای پاسخگویی

به کمک این قسمت روزها و ساعات پاسخگویی به مشتری را مشخص می‌نماییم، به سادگی در این قسمت می‌توانیم مشخص کنیم که به عنوان مثال از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 و پنج‌شنبه از ساعت 8 الی 13 پاسخگو هستیم و یا خدمات 24 در 7 انجام می‌دهیم. (24 ساعت دز 7 روز هفته)

تصویر جدول تعیین زمان پاسخگویی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top