skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com

در این قسمت برخی از نمونه کارهایم را می‌گذارم تا متوجه شوید Microsoft CRM تا چه میزان انعطاف پذیر است.

لطفاً در صورتیکه سؤالی داشتید و یا نیاز به مشاوره داشتید در قسمت دیدگاه سؤال خود را مطرح کنید، کلیه مشاوره‌هایی که در سایت ارائه می‌شود رایگان است.

درخواست مشتری

برای اینکه متوجه شویم کیس اتصال (Connection) دارد یا خیر می‌بایست کیس‌ها را بازکنیم و بعد روی قسمت اتصالات کلیک کنیم، چون اینکار زمانبر است می‌خواهیم کاری بکنی که وقتی کیس را باز کردیم اگر اتصال (Connection) داشت متوجه بشویم.

کار انجام شده برای مشتری

Back To Top